მაისურებზე ბეჭდვა (თერმული ფირით)

ბეჭდვა თეთრი ფერის მაისურზე — თერმო ფირით:  -ღირებულება: 1 დან -10 ცალამდე — (1 ცალი) —  15 ლარი; 11 დან — 30 ცალამდე  — (1 ცალი)  10 ლარი; 31-დან 100 -მდე  (1 ცალი) —  8 ლარი.

  •  საბეჭდი გამოსახულების ზომა A4 (21სმ-30სმ)
  • ღირებულება მოცემულია მაისურის გარეშე
  • ჩვენი მაისური 10 ლარი + ბეჭდვის ღირებულება (მინიმალური შეკვეთა 5 ცალი)
  • დიდი რაოდენობის / არასტანდარტული ზომის გამოსახულების/ ან სხვა მოთხოვნის შემთხვევაში ფასები დაითვლება ინდივიდუალურად. 

ბეჭდვა შავი (მუქი) ფერის მაისურზე — თერმო ფირით:  -ღირებულება: 1 დან -10 ცალამდე — (1 ცალი) —  20 ლარი; 11 დან — 30 ცალამდე  — (1 ცალი)  15 ლარი; 31-დან 100 -მდე  (1 ცალი) —  10 ლარი.

  •  საბეჭდი გამოსახულების ზომა A4 (21სმ-30სმ)
  • ღირებულება მოცემულია მაისურის გარეშე
  • ჩვენი მაისური 10 ლარი + ბეჭდვის ღირებულება (მინიმალური შეკვეთა 5 ცალი)
  • დიდი რაოდენობის / არასტანდარტული ზომის გამოსახულების/ ან სხვა მოთხოვნის შემთხვევაში ფასები დაითვლება ინდივიდუალურად. 

ქსოვილზე ბეჭდვა (ვინილით ამოსერვა)

მაისურზე ვინილით ამოსერილი გამოსახულების დატანა. -აღნიშნული მეთოდით ბეჭდვისას თითოეული დასატანა გამოსახულება იანგარიშება ინდივიდუალურად — ღირებულება ასევე დამოკიდებულია ამოსასერი გამოსახულების სირთულეზე, მასალის ტიპზე  და ტირაჟზე-  ბრენდირების ფასების დასადგენად დაგვიკავშირდით.

მაისურზე ვინილით ამოსერილი გამოსახულების დატანა. -აღნიშნული მეთოდით ბეჭდვისას თითოეული დასატანა გამოსახულება იანგარიშება ინდივიდუალურად — ღირებულება ასევე დამოკიდებულია ამოსასერი გამოსახულების სირთულეზე, მასალის ტიპზე  და ტირაჟზე-  ბრენდირების ფასების დასადგენად დაგვიკავშირდით.

მაისურებზე ბეჭდვა (ტრაფარეტული ბეჭდვა - შოლკოგრაფია)

აღნიშნული მეთოდით შესაძლებელია ქსოვილებზე საღებავების დატანა — როგორც მაისურებზე ასევე სხვადასხვა  სახეობის ქსოვილის პროდუქციაზე- ქვემოთ არსებული განფასება მოცემულია მაისურის ბრენდირების შემთხვევაში ( ღირებულებაში მაისურის ფასი არ შედის) დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით

აღნიშნული მეთოდით შესაძლებელია ქსოვილებზე საღებავების დატანა — როგორც მაისურებზე ასევე სხვადასხვა  სახეობის ქსოვილის პროდუქციაზე- ქვემოთ არსებული განფასება მოცემულია მაისურის ბრენდირების შემთხვევაში ( ღირებულებაში მაისურის ფასი არ შედის) დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით

გვერდიფერი1020-50100200
118532
1210643
1315754
1418865