სკანირება

სკანირების სერვისი - ფორმატი A4; A3

Scanning service
Scanning Service
სკანირების ფორმატი / ერთეული ფუცლის ღირებულება5 გვერდამდე10 გვერდამდე100 გვერდამდე200 გვერდამდე500 გვერდამდე500 გვერდს ზემოთ სკანირება
დოკუმენტი A41 ლარი -გვერდი80 თეთრი - გვერდი60 თეთრი - გვერდი40 თეთრი - გვერდი30 თეთრი - გვერდი20 თეთრი - გვერდი
დოკუმენტი A32 ლარი - გვერდი1,5 ლარი - გვერდი1 ლარი - გვერდი80 თეთრი - გვერდი60 თეთრი - გვერდი40 თეთრი - გვერდი
  • სკანირება ხორციელდება 600 Dpi რეზოლუციით (ფერადი, შავთეთრი)
  • სკანირება ხდება ორ ფორმატში PDF, და JPG
  • აკინძული წიგნების სკანირების ხარისხი დამოკიდებულია აღნიშნული წიგნის განშლადობის სირთულესთან ( ადგილზე ნახეთ ამ ტიპის სკანირების ნიმუში).
  • სკანირების განხორციელების დრო  დიდი ტირაჟისას – 2-3 დღე