სკანირება

სკანირების სერვისი - ფორმატი A4; A3

დოკუმენტების სკანირება
სკანირება

სკანირების ფორმატი / ერთეული ფუცლის ღირებულება

5 გვერდამდე 

20 გვერდამდე

50 გვერდამდე

100 გვერდამდე

200 გვერდამდე

500 გვერდამდე

დოკუმენტი A4

1 ლარი გვერდი

80 თეთრი - გვერდი

70 თეთრი - გვერდი

60 თეთრი - გვერდი

40 თეთრი - გვერდი

30 თეთრი - გვერდი

დოკუმენტი A3

2 ლარი - გვერდი

1,5 ლარი - გვერდი

1,2 ლარი - გვერდი

1 ლარი - გვერდი

80 თეთრი - გვერდი

60 თეთრი - გვერდი

  • სკანირება ხორციელდება 600 Dpi რეზოლუციით (ფერადი, შავთეთრი)
  • სკანირება ხდება ორ ფორმატში PDF, და JPG
  • აკინძული წიგნების სკანირების ხარისხი დამოკიდებულია აღნიშნული წიგნის განშლადობის სირთულესთან ( ადგილზე ნახეთ ამ ტიპის სკანირების ნიმუში).
  • სკანირების განხორციელების დრო  დიდი ტირაჟისას – 2-3 დღე