სავიზიტო ბარათი

UP_Business_Cards_New_16122013_700x350სავიზიტო (ან როგორც მას უწოდებენ საქმიანი) ბარათი თანამედროვე საქმიანი ურთიერთობების განუყოფელი ატრიბუტია.თქვენი კარიერა შეიძლება ბევრად იყოს დამოკიდებული იყოს იმაზე, თუ როგორ გამოიყურება თქვენი სავიზიტო ბარათი, რა არის მასზე ასახული და როგორ წარმოგაჩენთ. ძნელი წარმოსადგენია სერიოზული ფირმა ან მისი თანამშრომლები სავიზიტო ბარათის გარეშე. სწორედ ამ ბარათების გაცვლით იწყება საქმიანი ნაცნობობა, ეყრება საფუძველი პარტნიორულ ურთიერთობებს. სავიზიტო ბარათებს საინფორმაციო და სარეკლამო მიზანი აქვს. მასზე, ჩვეულებრივ გამოსახულია თქვენი ორგანიზაციის ლოგოტიპი და სახელწოდება, თქვენი გვარი, სახელი, თანამდებობა,აგრეთვე ტელეფონი, საფოსტო და ელექტრონული მისამართები.

სავიზიტო ბარათი ცარცის ქაღალდზე  300გრ/კვ.მ. იხილეთ ნიმუში

სახეობა/ტირაჟი

100

200

300

500

1000

ცალმხრივი 

15

30

45

75

120

ორმხრივი

20

40

60

90

170

სავიზიტო ბარათი ტილოს ქაღალდზე  280 გრ/კვ.მ.იხილეთ ნიმუში

სახეობა/ტირაჟი 100 200 300 500 1000
ცალმხრივი სავიზიტო ბარათი20406095190
ორმხრივი სავიზიტო ბარათი255070110200

სავიზიტო ბარათი ტილოს ქაღალდზე  350 გრ/კვ.მ.იხილეთ ნიმუში

სახეობა/ტირაჟი 100 200 300 500 1000
ცალმხრივი სავიზიტო ბარათი20406090180
ორმხრივი სავიზიტო ბარათი255075100210

სავიზიტო ბარათი  ბრისტოლის ქაღალდზე  350 გრ/კვ.მ. (მწარმოებელი: Mondi paper – Made in Austria) იხილეთ ნიმუში

სახეობა/ტირაჟი50 100 200 300 500 1000
ცალმხრივი სავიზიტო ბარათი1020406090180
ორმხრივი სავიზიტო ბარათი15255075100200

სავიზიტო ბარათის ლამინირება

ტირაჟი1002003004005001000
ლამინირების ღირებულება81215202545

შენიშვნა:
1.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე
2.ცხრილში მოყვანილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟისათვის.