კალამი Twisty სახეობები და ბრენდირების ფასები

კალამი Twisty – არტიკული 176-01 

კალამი Twisty – არტიკული 176-05 

კალამი Twisty – არტიკული 176-08 

კალამი Twisty – არტიკული 176-10 

კალამი Twisty – არტიკული 176-18 

კალამი Twisty – არტიკული 176-20 

კალამი Twisty – არტიკული 176-132 

კალამი Twisty – არტიკული 176-136

კალამი Twisty – არტიკული 176-35 

მხარე/ტირაჟი 100 ცალი 200 ცალი300 ცალი500 ცალი1000 ცალი
ცალმხარეს ბრენდირება160 ლარი320 ლარი450 ლარი650 ლარი1100 ლარი
ორ მხარეს ბრენდირება190 ლარი360 ლარი550 ლარი750 ლარი1300 ლარი
 • ფასები მოცემულია კალმის ღირებულების ჩათვლით
 • ფასები მოცემული დღგ-ს ჩათვლით
 • დამზადების ვადა 2-3 სამუშაო დღე

კალამი Kiki სახეობები და ბრენდირების ფასები

კალამი Kiki – არტიკული 390-01 

კალამი Kiki – არტიკული 396-03 

კალამი Kiki – არტიკული 396-35

კალამი Kiki – არტიკული 396-25

კალამი Kiki – არტიკული 396-18

კალამი Kiki – არტიკული 396-08

მხარე/ტირაჟი 100 ცალი 200 ცალი300 ცალი500 ცალი1000 ცალი
ცალმხარეს ბრენდირება180 ლარი360 ლარი510 ლარი750 ლარი1300 ლარი
ორ მხარეს ბრენდირება200 ლარი400 ლარი540 ლარი850 ლარი1400 ლარი
 • ფასები მოცემულია კალმის ღირებულების ჩათვლით
 • ფასები მოცემული დღგ-ს ჩათვლით
 • დამზადების ვადა 2-3 სამუშაო დღე

კალამი Golff სახეობები და ბრენდირების ფასები

კალამი Golff – არტიკული 410-01 

კალამი Golff – არტიკული 413-03 

კალამი Golff – არტიკული 413-08 

კალამი Golff – არტიკული 413-18 

კალამი Golff – არტიკული 413-35 

კალამი Golff – არტიკული 413-136 

მხარე/ტირაჟი 100 ცალი 200 ცალი300 ცალი500 ცალი1000 ცალი
ცალმხარეს ბრენდირება160 ლარი320 ლარი450 ლარი650 ლარი1100 ლარი
ორ მხარეს ბრენდირება190 ლარი360 ლარი550 ლარი750 ლარი1300 ლარი
 • ფასები მოცემულია კალმის ღირებულების ჩათვლით
 • ფასები მოცემული დღგ-ს ჩათვლით
 • დამზადების ვადა 2-3 სამუშაო დღე

კალამი Twin სახეობები და ბრენდირების ფასები

კალამი Twin – არტიკული 161-01 

კალამი Twin – არტიკული 161-120 

კალამი Twin – არტიკული 161-35 

კალამი Twin – არტიკული 161-25 

კალამი Twin – არტიკული 161-18 

კალამი Twin – არტიკული 161-08 

მხარე/ტირაჟი 100 ცალი 200 ცალი300 ცალი500 ცალი1000 ცალი
ცალმხარეს ბრენდირება150 ლარი290 ლარი420 ლარი560 ლარი1100 ლარი
ორ მხარეს ბრენდირება170 ლარი340 ლარი480 ლარი700 ლარი1050 ლარი
 • ფასები მოცემულია კალმის ღირებულების ჩათვლით
 • ფასები მოცემული დღგ-ს ჩათვლით
 • დამზადების ვადა 2-3 სამუშაო დღე

კალამი Touchwriter სახეობები და ბრენდირების ფასები

კალამი Touchwriter – არტიკული 1102-01 

კალამი Touchwriter – არტიკული 1102-03 

კალამი Touchwriter – არტიკული 1102-08 

კალამი Touchwriter – არტიკული 1102-11 

კალამი Touchwriter – არტიკული 1102-15 

კალამი Touchwriter – არტიკული 1102-35 

მხარე/ტირაჟი 100 ცალი 200 ცალი300 ცალი500 ცალი1000 ცალი
ცალმხარეს ბრენდირება260 ლარი500 ლარი690 ლარი1100 ლარი1900 ლარი
ორ მხარეს ბრენდირება300 ლარი590 ლარი750 ლარი1200 ლარი2000 ლარი
 • ფასები მოცემულია კალმის ღირებულების ჩათვლით
 • ფასები მოცემული დღგ-ს ჩათვლით
 • დამზადების ვადა 2-3 სამუშაო დღე

კალამი ბიოდეგრადირებადი მასალის (სახეობები და ბრენდირების ფასები)

კალამი Bio – არტიკული 415-01 

კალამი Bio – არტიკული 415-08 

კალამი Bio – არტიკული 415-18 

მხარე/ტირაჟი 100 ცალი 200 ცალი300 ცალი500 ცალი1000 ცალი
ცალმხარეს ბრენდირება180 ლარი360 ლარი510 ლარი750 ლარი1300 ლარი
ორ მხარეს ბრენდირება200 ლარი400 ლარი540 ლარი850 ლარი1400 ლარი
 • ფასები მოცემულია კალმის ღირებულების ჩათვლით
 • ფასები მოცემული დღგ-ს ჩათვლით
 • დამზადების ვადა 2-3 სამუშაო დღე

USB-pen კალამი ფლეშ-მეხსიერებით

კალამი USB-pen – არტიკული 1108-24 

კალამი USB-pen

კალამი USB-pen – არტიკული 1108-35

მხარე/ტირაჟი 1 ცალი 2 ცალი5 ცალი10 ცალი20 ცალი
ცალმხარეს ლაზერული გრავირება 100 ლარი180 ლარი400 ლარი700 ლარი1200 ლარი
ორ მხარეს ლაზერული გრავირება 120 ლარი210 ლარი450 ლარი800 ლარი1400 ლარი
 • ფასები მოცემულია კალმის ღირებულების ჩათვლით
 • ტევადობა – 8 GB
 • ბეჭვა: ლაზერული გრავირება
 • ფასები მოცემული დღგ-ს ჩათვლით
 • დამზადების ვადა 2-3 სამუშაო დღე

ნიმუშები