ბეიჯების დამზადება

ბეიჯი (7,5სმ-3,5სმ)სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე —  10 ლარი; 6-დან — 20 ცალამდე  — 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ — 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

ბეიჯი (7,5სმ-3სმ) ოვალი — სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე —  10 ლარი; 6-დან — 20 ცალამდე  — 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ — 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

ბეიჯი (7,5სმ-3სმ)სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე —  10 ლარი; 6-დან — 20 ცალამდე  — 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ — 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

ბეიჯი (7,5სმ-3,5სმ)სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე —  10 ლარი; 6-დან — 20 ცალამდე  — 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ — 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

ბეიჯი მეტალიზირებული (ვერცხლი) (86მმ-54მმ) — მინიმალური ტირაჟი: 10 ცალი. ღირებულება: 10-დან- 20 ცალამდე — 1 ცალი 10 ლარი; 20-დან 50 ცალამდე — 1 ცალი 9 ლარი; 50-ცალიდან 100 ცალამდე — 1 ცალი 8 ლარი. შესაძლებელია ინდიციდუალური ზომების დამზადება; დამზადების ვადა 3-4 დღე

ბეიჯი (7,5სმ-3,5სმ)ბეიჯი მეტალიზირებული (ვერცხლი) (75მმ-35მმ) — მინიმალური ტირაჟი: 10 ცალი. ღირებულება: 10-დან- 20 ცალამდე — 1 ცალი 10 ლარი; 20-დან 50 ცალამდე — 1 ცალი 9 ლარი; 50-ცალიდან 100 ცალამდე — 1 ცალი 8 ლარი. შესაძლებელია ინდიციდუალური ზომების დამზადება; დამზადების ვადა 3-4 დღე