ჩვენთან საბოლოო პროდუქტის მიღებისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები ერთადაა თავმოყრილი. რაც დროისა და შემკვეთის თანხების დაზოგვასთან ერთად, მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოების საშუალებას იძლევა.