ყველა კლიენტი ინდივიდუალურია,ხოლო
მისი პროექტი-განუმეორებელი.მხოლოდ
და მხოლოდ ამ პრინციპით ვხელმძღვანელობთ,
როცა ვიწყებთ მორიგი შეკვეთის შესრულებას.