დაბეჭდეთ იმდენი,რამდენიც გჭირდებათ!
ციფრული ბეჭდვის ტექნოლოგია არ საჭიროებს
ოფსეტური ბეჭდვისათვის დამახასიათებელი
მოსამზადებელი სამუშაოების რიგ ეტაპებს.