სავიზიტო ბარათები – ციფრული

სავიზიტო ბარათები

სავიზიტო (ან როგორც მას უწოდებენ საქმიანი) ბარათი თანამედროვე საქმიანი ურთიერთობების განუყოფელი ატრიბუტია.თქვენი კარიერა შეიძლება ბევრად იყოს დამოკიდებული იყოს იმაზე, თუ როგორ გამოიყურება თქვენი სავიზიტო ბარათი, რა არის მასზე ასახული და როგორ წარმოგაჩენთ. ძნელი წარმოსადგენია სერიოზული ფირმა ან მისი თანამშრომლები სავიზიტო ბარათის გარეშე. სწორედ ამ ბარათების გაცვლით იწყება საქმიანი ნაცნობობა, ეყრება საფუძველი პარტნიორულ ურთიერთობებს. სავიზიტო ბარათებს საინფორმაციო და სარეკლამო მიზანი აქვს. მასზე, ჩვეულებრივ გამოსახულია თქვენი ორგანიზაციის ლოგოტიპი და სახელწოდება, თქვენი გვარი, სახელი, თანამდებობა,აგრეთვე ტელეფონი, საფოსტო და ელექტრონული მისამართები. 

ციფრული ბეჭდვა (მცირე ტირაჟი)

სახეობა/ტირაჟი

100

200

300

500

1000

ცალმხრივი 

15

30

45

75

120

ორმხრივი

20

40

60

90

170

სახეობა/ტირაჟი

100

200

300

500

1000

ცალმხრივი 

20

40

60

95

190

ორმხრივი

25

50

70

110

200

სახეობა/ტირაჟი

100

200

300

500

1000

ცალმხრივი 

20

40

60

95

200

ორმხრივი

25

50

70

110

210

სახეობა/ტირაჟი

100

200

300

500

1000

ცალმხრივი 

20

40

60

95

200

ორმხრივი

25

50

70

110

210

შენიშვნა:
1.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე
2.ცხრილში მოყვანილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟისათვის.

ნიმუშები