ირიდა ჯგუფის მისია

   ჩვენი კომპანია არის ჯგუფი, რომელიც შექმნილია ეფექტური საქმიანობისათვის. ის თავის საქმიანობაში ყოველთვის იცავს უმაღლეს პროფესიულ სტანდარტებს. მან, მოკლე დროში შეძლო დაემკვიდრებინა სანდო კომპანიის იმიჯი. უამრავი დაბრკოლებებისა და კონკურენციის მიუხედავად ყოველთვის ვახერხებდით წარმატებით დაგვეძლია რთული სიტუაციები.
ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ხარისხიანი პროდუქციის შექმნა დამკვეთისთვის მისაღებ ფასში.
ირიდა ჯგუფი გამოირჩევა დამკვეთებისადმი თბილი დამოკიდებულებით და ერთგულებით. მისი მიზანია დაიკავოს წამყვანი პოზიციები პოლიგრაფიული საქმიანობის ბაზარზე და შეიქმნას უზადო რეპუტაცია და  იმიჯი.

ჩვენი პრიორიტეტებია:

 » სწრაფი და ეფექტური მომსახურება;
 » დაკვეთის მაღალპროფესიონალურ დონეზე შესრულება;
 » მომსახურეობის ხელმისაწვდომი ფასები;
 » დამკვეთისადმი მაქსიმალური კომპფორტის შექმნა;
 » ინდივიადუალური მიდგომა  დაკვეთის მოთხოვნების მიმართ,

 ირიდა ჯგუფის უპირატესობებია:

ჩვენი კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალი დონის პროფესიონალებით, რომელთაც   აქვთ   მრავალფეროვანი   პრაქტიკული   გამოცდილება,  როგორც დიზაინში, ასევე ბეჭდვითი ტექნოლოგიების სფეროში. პრაქტიკულ გამოცდილებას თან ერთვის ღრმა თეორიული ცოდნა.ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, მივიღოთ და შევასრულოთ ყველაზე სასწრაფო შეკვეთა.გაგვაჩნია საკმარისი რესურსები სწრაფი და რთული სამუშაოების შესასრულებლად.

ციფრული ბეჭდვა - 1 დღე
დიზაინი -3 დღე
ოფსეტური ბეჭდვა - 4 დღე
ტრაფარეტული ბეჭდვა -5 დღე
გარე რეკლამა -7 დღე

დამფუძნებელი

გიორგი ნოდია

პერსონალი

ლაშა ნოდია
ჯგუფის მენეჯერი

მამუკა ბარქაია
დიზაინერი

დარეჯან ჩაჩავა
ფინანსური მენეჯერი

დათო ჯახაია
პოლიგრაფისტი

სპეციალისტი
წელი
კლიენტი
პარტნიორი