პლაკატი

პოსტერის ბეჭდვა

პლაკატი ( პოსტერის ბეჭდვა) მცირე ტირაჟი

გსურთ თქვენი რეკლამა იყოს ეფექტური? მაშინ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილებაა დაბეჭდოთ პლაკატი. იგი იქმნება ყურადღების მისაპყრობად. ლამაზი, ელეგანტური დიზაინი, მაღალი ხარისხის ბეჭდვა. დიდი ფორმატი მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს მოახდინოს საკუთარი ფანტაზიის რეალიზაცია. გარდა ამისა, დიდი ფორმატი ხელს უწყობს პლაკატზე სრულფასოვანი ინფორმაციის განთავსებას. ლამაზი ფერები და ორიგინალურად გაფორმებული პლაკატი განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ადამიანზე.

პლაკატი (პოსტერი) A3+ 450მმ-320მმ

ქაღალდი/ტირაჟი

1 ცალი

5 ცალი

30 ცალი

50 ცალი

100 ცალი

170 გრ. ცარცის ქაღალდი

4 ლარი

3,5 ლარი

3 ლარი

2  ლარი

1,5 ლარი

250 გრ. ბრისოტოლის ქაღალდი

5 ლარი

4 ლარი

3,5 ლარი

2,5 ლარი

2 ლარი

შენიშვნა:
1.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე
2.ცხრილში მოყვანილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟისათვის.
3.200 ლარზე ნაკლები ღირებულების ბეჭდვის შემთხვევაში ფასს ემატება პლაკატის დიზაინის მომზადების ღირებულება 30 ლარი

პლაკატი ( პოსტერის ბეჭდვა) სტამბური ბეჭდვა

ქაღალდი/ტირაჟი

500 ცალი

1000 ცალი

2000 ცალი

3000 ცალი

5000 ცალი

170 გრ. ცარცის ქაღალდი

380 ლარი

480 ლარი

580 ლარი

680  ლარი

780 ლარი

შენიშვნა:
1.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე
2.ცხრილში მოყვანილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟისათვის.
3.200 ლარზე ნაკლები ღირებულების ბეჭდვის შემთხვევაში ფასს ემატება პლაკატის დიზაინის მომზადების ღირებულება 30 ლარი