რეკლამას საჭიროებს ნებისმიერი საქონელიleaflets ან მომსახურეობის სახე სარეკლამო ფურცელი მომხმარებელზე ზემოქმედების ერთე-რთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური მეთოდია. ორიგინალური სტილის დიზაინი, ხარისხიანი ქაღალდის გამოყენება, ლაკირება – ყოველივე ეს იძლევა საშუალებას მრავალთაგან გამოარჩიოთ თქვენი საქონელი ან მომსახურების სახე.
ფლაერი, ბუკლეტი და ტრიპლეტი სარეკლამო პოლიგრაფიის ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ეფექტური ნაირსახეობა. ამ ეფექტს იგი აღწევს შედარებით მცირე ღირებულებითა და ინფორმატიულობის მაღალი ხარისხით.

ფლაერი,სარეკლამო ფურცელი

210X100მმ/ტირაჟი2050100200300500
170გრ/კვ.მ.152550100150250

ბუკლეტი
A4 (210X297მმ)/ტირაჟი2050100200300500
170გრ/კვ.მ.3580160280400650

ტრიპლეტი

A4 (210X297მმ)/ტირაჟი2050100200300500
170გრ/კვ.მ.40100180300450750

შენიშვნა:
1.ფასები მოცემულია მზა დიზაინის შემთხვევაში
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟისათვის დღგ–ს გათვალისწინებით