ფლაერი,ბუკლეტი

რეკლამას საჭიროებს ნებისმიერი საქონელიleaflets ან მომსახურეობის სახე სარეკლამო ფურცელი მომხმარებელზე ზემოქმედების ერთე-რთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური მეთოდია. ორიგინალური სტილის დიზაინი, ხარისხიანი ქაღალდის გამოყენება, ლაკირება – ყოველივე ეს იძლევა საშუალებას მრავალთაგან გამოარჩიოთ თქვენი საქონელი ან მომსახურების სახე.
ფლაერი, ბუკლეტი და ტრიპლეტი სარეკლამო პოლიგრაფიის ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ეფექტური ნაირსახეობა. ამ ეფექტს იგი აღწევს შედარებით მცირე ღირებულებითა და ინფორმატიულობის მაღალი ხარისხით.

ფლაერი,სარეკლამო ფურცელი

210X100მმ/ტირაჟი2050100200300500
170გრ/კვ.მ.203050100150250

ბუკლეტი
A4 (210X297მმ)/ტირაჟი2050100200300500
170გრ/კვ.მ.50100
200300480850

ტრიპლეტი

A4 (210X297მმ)/ტირაჟი2050100200300500
170გრ/კვ.მ.50100
200300480850

შენიშვნა:
1.ფასები მოცემულია მზა დიზაინის შემთხვევაში
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს გათვალისწინებით