რეკლამას საჭიროებს ნებისმიერი საქონელიleaflets ან მომსახურეობის სახე სარეკლამო ფურცელი მომხმარებელზე ზემოქმედების ერთე-რთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური მეთოდია. ორიგინალური სტილის დიზაინი, ხარისხიანი ქაღალდის გამოყენება, ლაკირება – ყოველივე ეს იძლევა საშუალებას მრავალთაგან გამოარჩიოთ თქვენი საქონელი ან მომსახურების სახე.
ფლაერი, ბუკლეტი და ტრიპლეტი სარეკლამო პოლიგრაფიის ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ეფექტური ნაირსახეობა. ამ ეფექტს იგი აღწევს შედარებით მცირე ღირებულებითა და ინფორმატიულობის მაღალი ხარისხით.

ფლაერი,სარეკლამო ფურცელი

210X100მმ/ტირაჟი100020003000500010000
170გრ/კვ.მ.220270300410600

ბუკლეტი
A5(210X148მმ)/ტირაჟი100020003000500010000
170გრ/კვ.მ.260 290380 600 780

ტრიპლეტი
210X297მმ/ტირაჟი500100020003000500010000
170გრ/კვ.მ.3003404805507501200

შენიშვნა:
1.ფასი მოცემულია მზა დიზაინის შემთხვევაში
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს გათვალისწინებით