რეკლამას საჭიროებს ნებისმიერი საქონელიleaflets ან მომსახურეობის სახე სარეკლამო ფურცელი მომხმარებელზე ზემოქმედების ერთე-რთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური მეთოდია. ორიგინალური სტილის დიზაინი, ხარისხიანი ქაღალდის გამოყენება, ლაკირება – ყოველივე ეს იძლევა საშუალებას მრავალთაგან გამოარჩიოთ თქვენი საქონელი ან მომსახურების სახე.
ფლაერი, ბუკლეტი და ტრიპლეტი სარეკლამო პოლიგრაფიის ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ეფექტური ნაირსახეობა. ამ ეფექტს იგი აღწევს შედარებით მცირე ღირებულებითა და ინფორმატიულობის მაღალი ხარისხით.

ფლაერი,სარეკლამო ფურცელი

210X100მმ/ტირაჟი100020003000500010000
130გრ/კვ.მ.180210240300400
170გრ/კვ.მ.200225270350500

ბუკლეტი
A5(210X148მმ)/ტირაჟი100020003000500010000
130გრ/კვ.მ.220 250 320 450 600
170გრ/კვ.მ.240 270350 550 700

ტრიპლეტი
210X297მმ/ტირაჟი500100020003000500010000
130გრ/კვ.მ.250280400450 550 900
170გრ/კვ.მ.280 320450 5006501000

შენიშვნა:
1.ფასი მოცემულია მზა დიზაინის შემთხვევაში
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს გათვალისწინებით