ფლაერი,ბუკლეტი,ტრიპლეტი

ფლაერი|ბუკლეტი|ტრიპლეტი

Flyer-printing1

 რეკლამას საჭიროებს ნებისმიერი საქონელი ან მომსახურეობის სახე სარეკლამო ფურცელი მომხმარებელზე ზემოქმედების ერთე-რთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური მეთოდია. ორიგინალური სტილის დიზაინი, ხარისხიანი ქაღალდის გამოყენება, ლაკირება – ყოველივე ეს იძლევა საშუალებას მრავალთაგან გამოარჩიოთ თქვენი საქონელი ან მომსახურების სახე.
  ფლაერი, ბუკლეტი და ტრიპლეტი სარეკლამო პოლიგრაფიის ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ეფექტური ნაირსახეობა. ამ ეფექტს იგი აღწევს შედარებით მცირე ღირებულებითა და ინფორმატიულობის მაღალი ხარისხით.

სტამბური ბეჭდვა (დიდი ტირაჟი)

ფლაერი - სარეკლამო ფურცელი (210მმ-99მმ)

ტირაჟი

1000 ცალი

2000 ცალი

3000 ცალი

5000 ცალი

10000 ცალი

170გრ/კვ.მ

230 ლარი

290 ლარი

350 ლარი

450 ლარი

750 ლარი

ბუკლეტი (145მმ-210მმ)

ტირაჟი

1000 ცალი

2000 ცალი

3000 ცალი

5000 ცალი

10000 ცალი

170გრ/კვ.მ

270 ლარი

320 ლარი

390 ლარი

600 ლარი

870 ლარი

ტრიპლეტი (210მმ-297მმ)

ტირაჟი

500 ცალი

1000 ცალი

2000 ცალი

3000 ცალი

5000 ცალი

10000 ცალი

170გრ/კვ.მ

320 ლარი

380 ლარი

440 ლარი

630 ლარი

760 ლარი

1600 ლარი

შენიშვნა:
1.ფასი მოცემულია მზა დიზაინის შემთხვევაში
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს გათვალისწინებით

ციფრული ბეჭდვა (მცირე ტირაჟი)

ფლაერი - სარეკლამო ფურცელი (210მმ-99მმ)

ტირაჟი

20 ცალი

50 ცალი

100 ცალი

200 ცალი

300 ცალი

500 ცალი

170გრ/კვ.მ - ცარცის ქაღალდი

20 ლარი

40 ლარი

70 ლარი

130 ლარი

180 ლარი

250 ლარი

ბუკლეტი (145მმ-210მმ)

ტირაჟი

20 ცალი

50 ცალი

100 ცალი

200 ცალი

300 ცალი

500 ცალი

170გრ/კვ.მ - ცარცის ქაღალდი

40 ლარი

100 ლარი

150 ლარი

180 ლარი

300 ლარი

400 ლარი

ტრიპლეტი (210მმ-297მმ)

ტირაჟი

20 ცალი

50 ცალი

100 ცალი

200 ცალი

170გრ/კვ.მ - ცარცის ქაღალდი

60 ლარი

125 ლარი

200 ლარი

380 ლარი

ნიმუშები