ფლაერი,ბუკლეტი,ტრიპლეტი

ფლაერი|ბუკლეტი|ტრიპლეტი

Flyer-printing1

 რეკლამას საჭიროებს ნებისმიერი საქონელი ან მომსახურეობის სახე სარეკლამო ფურცელი მომხმარებელზე ზემოქმედების ერთე-რთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური მეთოდია. ორიგინალური სტილის დიზაინი, ხარისხიანი ქაღალდის გამოყენება, ლაკირება – ყოველივე ეს იძლევა საშუალებას მრავალთაგან გამოარჩიოთ თქვენი საქონელი ან მომსახურების სახე.
  ფლაერი, ბუკლეტი და ტრიპლეტი სარეკლამო პოლიგრაფიის ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და ეფექტური ნაირსახეობა. ამ ეფექტს იგი აღწევს შედარებით მცირე ღირებულებითა და ინფორმატიულობის მაღალი ხარისხით.

ფლაერი - სარეკლამო ფურცელი (210მმ-99მმ)

ტირაჟი

1000 ცალი

2000 ცალი

3000 ცალი

5000 ცალი

10000 ცალი

170გრ/კვ.მ

220 ლარი

290 ლარი

330 ლარი

400 ლარი

550 ლარი

ბუკლეტი (145მმ-210მმ)

ტირაჟი

1000 ცალი

2000 ცალი

3000 ცალი

5000 ცალი

10000 ცალი

170გრ/კვ.მ

240 ლარი

270 ლარი

350 ლარი

550 ლარი

700 ლარი

ტრიპლეტი (210მმ-297მმ)

ტირაჟი

500 ცალი

1000 ცალი

2000 ცალი

3000 ცალი

5000 ცალი

10000 ცალი

170გრ/კვ.მ

280 ლარი

320 ლარი

350 ლარი

550 ლარი

650 ლარი

1000 ლარი

შენიშვნა:
1.ფასი მოცემულია მზა დიზაინის შემთხვევაში
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს გათვალისწინებით

ნიმუშები