სტიკერი,ეტიკეტი

     საქონლის უმეტესი სახეობის რეალიStickers_large_1ზაცია ძნელი წაStickers_large_1რმოსადგენია ეტიკეტის გამოყენების გარეშე. ლამაზი, მიმზიდველი საინფორმაციო ეტიკეტები დატანილია კვების პროდუქტებზე, პარფიუმერია-კოსმეტიკასა და ყოფითი ქიმიის საქონელზე, ალკოჰოლურ პროდუქციებზე. ეტიკეტი ანუ იარლიყი ან ლეიბლი, მოთავსებული საქონელზე მოწოდებულია მყიდველს მიაწოდოს ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ და ამავდროულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქონლის ბაზარზე მოძრაობისა და მისი ცნობადობის ამაღლებაში. ეტიკეტი ის ერთერთი ძირითადი დეტალია, რომელიც თავისი ორიგინალური დიზაინით იზიდავს მყიდველის ყურადღებას და შესწევს უნარი განამტკიცოს მისი ნდობა როგორც კონკრეტული საქონლის ასევე მთლიანად ბრენდის მიმართ. უდიდეს მნიშვნელობა აქვს ეტიკეტის ბეჭდვის ხარისხს,
სტიკერი წარმოადგენს უშუალოდ საქონელზე ან მის შესაფუთზე მოთავსებულ მცირე ზომის მისაკრავს. სრულფეროვანი სტიკერი არის საქონლის ან საწარმოს რეკლამირების იაფი და ძალიან ეფექტური საშუალება.

ფორმატიფერი/ტირაჟი500100020003000
A3(300x420)მმ1+0200 300500700
2+0240 350550750
4+0(cmyk)354 550750950
A4(210x297)მმ1+0150200300400
2+0200250350450
4+0(cmyk)295354500650
A5(150x210)მმ1+0100150200250
2+0150200250300
4+0(cmyk)X295 354410
A6(105x150)მმ1+050100150200
2+070150200250
4+0(cmyk)XX295325