საქონლის უმეტესი სახეობის რეალიზაცია ძნელი წაStickers_large_1რმოსადგენია ეტიკეტის გამოყენების გარეშე. ლამაზი, მიმზიდველი საინფორმაციო ეტიკეტები დატანილია კვების პროდუქტებზე, პარფიუმერია-კოსმეტიკასა და ყოფითი ქიმიის საქონელზე, ალკოჰოლურ პროდუქციებზე. ეტიკეტი ანუ იარლიყი ან ლეიბლი, მოთავსებული საქონელზე მოწოდებულია მყიდველს მიაწოდოს ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ და ამავდროულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქონლის ბაზარზე მოძრაობისა და მისი ცნობადობის ამაღლებაში. ეტიკეტი ის ერთერთი ძირითადი დეტალია, რომელიც თავისი ორიგინალური დიზაინით იზიდავს მყიდველის ყურადღებას და შესწევს უნარი განამტკიცოს მისი ნდობა როგორც კონკრეტული საქონლის ასევე მთლიანად ბრენდის მიმართ. უდიდეს მნიშვნელობა აქვს ეტიკეტის ბეჭდვის ხარისხს,
სტიკერი წარმოადგენს უშუალოდ საქონელზე ან მის შესაფუთზე მოთავსებულ მცირე ზომის მისაკრავს. სრულფეროვანი სტიკერი არის საქონლის ან საწარმოს რეკლამირების იაფი და ძალიან ეფექტური საშუალება.

ფორმატიფერი/ტირაჟი500100020003000
A3(300x420)მმ1+03005009501350
2+0360 60010501550
4+0(cmyk)450 65011501850
A4(210x297)მმ1+0200320450700
2+0260380530780
4+0(cmyk)360480600800
— ეტიკეტის ღირებულება დამოკიდებულია ზომასა და შესრულების მეთოდზე, ღირებულება ითვლება მენეჯერთან კონსულტაციის შემდეგ