სტიკერი,ბლანკი

   ოფისისBlanki მთელი მუშაობა ქაღალდების მასის (ანგარიშების, მინდობილობების, პრაის-ლისტების, სატიტულო ფურცლების) მოძრაობასთან. ბაზარზე თქვენი წარმატებული გასვლისა და ფირმის მიმზიდველი იმიჯის შესაქმნელად მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს თქვენი ბლანკებისა და პრაის-ლისტების საფირმო სტილი.
    ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებელს ბლანკების ისეთი განსაკუთრებული ფორმა, როგორიცაა გზავნილები (წერილების სტანდარტული ფორმები,საინფორმაციო ცნობები,ფურცლები).ზოგჯერ საჭიროა ერთდროულად რამდენიმე ასლის მიღება მაკოპირებელი ქაღალდის გამოუყენებლად. ამ შემთხვევაში თვითკოპირებადი ბლანკები ყველაზე კარგი გამოსავალია, მისი მეშვეობით შესაძლებელია: რეცეპტის, ანგარიშის, ქვითრის, სასაქონლო ჩეკის,  გამოწერა. ჩვენ დაგიმზადებთ ასეთ პროდუქციას. თანაც, მუშაობის შესამსუბუქებლად და შემდგომი აღრიცხვის გასაადვილებლად ასეთი ბლანკები შეიძლება გავხადოთ სხვადასხვა ფერის, მოვახდინოთ მათი ნუმერაცია და ა.შ.


ტიტულიანი ბლანკი

ქაღალდი/ტირაჟი501002003005001000
სტანდარტული 80გრ. - 1 ცალის ფასი:0,50 0.450.400.400.350.30
ტილო 100გრ. - 1 ცალის ფასი:0.700.600.550.500.450.40
170 გრ. ქაღალდი - "მონდი" - ავსტრია0,700,600,550,500,450,40

სტანდარტული სტიკერი
ქაღალდი/ტირაჟი1-20 21-5051-100101-200
თვითწებადი ქაღალდი A4 (21სმX30სმ)21,51,31
თვითწებადი ქაღალდი A3 (30სმX420სმ)432,51,7

ბეჭდვა A4-A3 ზომის თვითწებვად ქაღალდზე;
ფასები მოცემულია მცირედ დატვირთული ფონის შემთხვევაში
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს გათვალისწინებით