სტიკერი,ბლანკი

საფირმო ბლანკები

საფირმო ბლანკები

მთელი მუშაობა ქაღალდების მასის (ანგარიშების, მინ-დობილობების, პრაის-ლისტების, სატიტულო ფურცლების) მოძრა-ობასთან. ბაზარზე თქვენი წარმატებული გასვლისა და ფირმის მიმზიდველი იმიჯის შესაქმნელად მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს თქვენი ბლანკებისა და პრაის-ლისტების საფირმო სტილი. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებელს ბლანკების ისეთი განსაკუთრებული ფორმა, როგორიცაა გზავნილები (წერილების სტანდარტულიფორმები, საინფორმაციო ცნობები, ფურცლები). ზოგჯერ საჭიროა ერთდროულად რამდენიმე ასლის მიღება მაკოპირებელი ქაღალდის გამოუყენებლად. ამ შემთხვევაში თვითკოპირებადი ბლანკები ყველაზე კარგი გამოსავალია, მისი მეშვეობით შესაძლებელია: რეცეპტის, ანგარიშის, ქვითრის, სასაქონლო ჩეკის, გამოწერა. ჩვენ დაგიმზადებთ ასეთ პროდუქციას. თანაც, მუშაობის შესამსუბუქებლად და შემდგომი აღრიცხვის გასაადვილებლად ასეთი ბლანკები შეიძლება გავხადოთ სხვადასხვა ფერის, მოვახდინოთ მათი ნუმერაცია და ა.შ.

საფირმო ბლანკეტი - სატიტულო ფურცელი

ქაღალდი/ტირაჟი

50 ცალი

100 ცალი

200 ცალი

300 ცალი

500 ცალი

1000 ცალი

სტანდარტული 80გრ. 

0,6 ლარი

0,5 ლარი

0,45 ლარი

0,4 ლარი

0,35 ლარი

0,3 ლარი

ტილო 100გრ. 

0,8 ლარი

0,7 ლარი

0,65 ლარი

0,6 ლარი

0,5 ლარი

0,45 ლარი

მატოვი ქაღალდი  100გრ. 

0,8 ლარი

0,7 ლარი

0,65 ლარი

0,6 ლარი

0,5 ლარი

0,45 ლარი

  • აღნიშნული ფასი არის 1 ცალი ნაბეჭდი პროდუქციის ღირებულება

ნიმუშები

თვითწებად ქაღალდზე ბეჭდვა (სტიკერი)

ქაღალდი/ტირაჟი

1-20 ცალი

21-50 ცალი

51-100 ცალი

101-200 ცალი

 A4 (21სმX30სმ). 

2,5 ლარი

2 ლარი

1,5 ლარი

1,2 ლარი

A3 (30სმX420სმ)

3,5 ლარი

3 ლარი

2,5 ლარი

2 ლარი

  • აღნიშნული ფასი არის 1 ცალი ნაბეჭდი პროდუქციის ღირებულება
  • თვითწებადი ქაღალდი არის არაწყალგამძლე

ნიმუშები