დოკუმენტების სკანირება A4-A5 ფორმატი

 

xerox-scanner
xerox-scanner1
xerox-scanner2

 

დოკუმენტების სკანირება როგორც შავ-თეთრი ასევე ფერადი გამოსახულებით ფორმატი A4 (21სმ-30სმ) — A5 (21სმ-15სმ)

სახეობა/ფორმატიღია ტიპის დოკუმენტიაკინძული დოკუმენტიდან სკანირება
შავ-თეთრი სკანირება A4-A50,2 ლარი0,3 ლარი
ფერადი სკანირება A4-A50,4 ლარი0,5 ლარი

 

დოკუმენტების სკანირება A3 ფორმატი

 

xerox-scanner3
xerox-scanner2
xerox-scanner1

 

დოკუმენტების სკანირება როგორც შავ-თეთრი ასევე ფერადი გამოსახულებით — ფორმატი A3 (30სმ-42სმ)

სახეობა/ფორმატიღია ტიპის დოკუმენტიაკინძული დოკუმენტიდან სკანირება
შავ-თეთრი სკანირება A30,5 ლარი0,6 ლარი
ფერადი სკანირება A4-A50,8 ლარი1 ლარი

* მინიმალური სკანირების ოდენობა 5 ფურცელი
* დიდი რაოდენობის სკანირების შემთხვევაში ფასი ითვლება ინდივიდუალურად
* წიგნის სკანირება + სკანირებული გვერდების რედაქტირების სერვისი ითვლება ინდივიდუალურად