საფერფლის ბრენდირება

საფერფლეების ბრენდირება სუბლიმაციური მეთოდით. ფასები მოცემულია საფერფლის ჩათვლით.

SAFERFLE-2
SAFERFLE1
SAFERFLE-3

 

რაოდენობა1-5 ცალი6-15 ცალი16-30 ცალი31-50 ცალი
15 ლარი10 ლარი9 ლარი8 ლარი

* ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით
* სუბლიმაციური მასალა სპეციალური ფენითაა დაფარული, / ყველანაირი საფერფლე არ გამოდგება/