სავიზიტო ბარათი

სავიზიტო (ან როგორც მას უწ<ოდებენ საქმიანი) ბარათი თანამედროვ3721business_cardე საქმიანი ურთიერთობების განუყოფელი ატრიბუტია.თქვენი კარიერა შეიძლება ბევრად იყოს დამოკიდებული იყოს იმაზე, თუ როგორ ის მასზე ასახული და როგორ წარმოგაჩენთ. ძნელი წარმოსადგენია სერიოზული ფირმა ან მისი თანამშრომლები სავიზიტო ბარათის გარეშე. სწორედ ამ ბარათების გაცვლით იწყება საქმიანი ნაცნობობა, ეყრება საფუძველი პარტნიორულ ურთიერთობებს. სავიზიტო ბარათებს საინფორმაციო და სარეკლამო მიზანი აქვს. მასზე, ჩვეულებრივ გამოსახულია თქვენი ორგანიზაციის ლოგოტიპი და სახელწოდება, თქვენი გვარი, სახელი, თანამდებობა,აგრეთვე ტელეფონი, საფოსტო და ელექტრონული მისამართები.

სავიზიტო ბარათი ცარცის 300 გრ/კვ.მ ქაღალდზე

სახეობა/ტირაჟი1000 2000 3000500010000
ცალმხრივი სავიზიტო ბარათი100160200250330
ორმხრივი სავიზიტო ბარათი120180220270350

სავიზიტო ბარათის ლამინირება
ტირაჟი100020003000500010000
ლამინირების ღირებულება50100150250400

სავიზიტო ბარათის ბარხატის ტიპის ლამინირება
ტირაჟი100020003000500010000
ბარხატის ტიპის ლამინირების ღირებულება80160200300550

შენიშვნა:
1.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20-30%-ით.
2.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 5-7 დღე
3.ცხრილში მოყვანილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟისათვის.
4.ფასები არის მხოლოდ ბეჭდვის. დიზაინი და აწყობა ფასდება სირთულის  შესაბამისად.