პლაკატი

გინდათ,   რომ   თქვენს   რეGp-Digital-Poster-Offerკლამას   გულგრილად   ვერ აუარონ? მაშინ ერთადერთი  სწორი გდაწყვეტილებაა დაბეჭდოთ პლაკატი. იგი იქმნება ყურადღების მისაპყრობად. ლამაზი, ელეგანტური დიზაინი, მაღალი ხარისხის სრულფეროვანი ბეჭდვა. დიდი ფორმატი მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს მოახდინოს საკუთარი ფანტაზიის რეალიზაცია. გარდა ამისა, დიდი ფორმატი ხელს უწყობს პლაკატზე შეზღუდვების გარეშე სრულფასოვანი ინფორმაციის განთავსებას. ლამაზი ფერების და ორიგინალურად გაფორმებული პლაკატები შთამბეჭდავ გავლენას ახდენენ ადამიანის ფსიქიკაზე.

პლაკატი A3+(310*435)

ქაღალდი/ტირაჟი50010002000300040005000
ცარცი 170 გრ/კვ.მ300350420 500600 720
ცარცი 300 გრ/კვ.მ.350 410 530 700 8701050

პლაკატი A2+(430*620)

ქაღალდი/ტირაჟი3005001000200030005000
ცარცი 130 გრ/კვ.მ300350430550650850
ცარცი 170გრ/კვ.მ.340 370460 570 750 1000

შენიშვნა:
1.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე
2.ცხრილში მოყვანილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟისათვის.
3.200 ლარზე ნაკლები ღირებულების ბეჭდვის შემთხვევაში ფასს ემატება პლაკატის დიზაინის მომზადების ღირებულება 30 ლარი