ჩვენი ფირმის ყველაზე ლამაზ და არაჩვეულებრივ პროდუქციის სახეს წარმოადგენს  დიპლომები და სიგელები.ყველაფერი, დაწყებული დიზაინით  და დამთავრებული მზა ტირაჟით, მზადდება მაღალ-ხარისხოვანად და შეიძლება ითქვას დიდი  რუდუნებით.
ამ  სახის   პროდუქციის   დამზადებისას , გარდა კლასიკური მრავალფერა ტრაფარეტული ბეჭდვისა, გამოიყენება სხვადასხვა ფერის მეტალიზირებული ფოლგით ტვიფვრა, კონგრევი. შეხამებული ჩვენი ოსტატების უმაღლეს კვალიფიკაციასთან ეს ყველაფერი შესაძლებლობას გვაძლევს შეზღუდული ტირაჟის შემთხვევაშიც კი შევქმნათ ნამდვილი შედევრები.

სადღესასწაულო ბარათები A5

სახე/ტირაჟი1050100200300500
ცალმხრივი0,600,550,500,450,400,35
ორმხრივი1,201,101,000,900,800,70

დიპლომები,სიგელები,სერტიფიკატები

ფორმატი/ტირაჟი51050100200
ქაღალდი A50,800,600,550,500,45
ქაღალდი A41,501,201,101,000,90

შენიშვნა:
1.ფასი შეიცავს ქაღალდი ცარცი 300 გრ/კვ.მ. ღირებულებას.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
3.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე.
4 ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.