მოსაწვევი ბარათი,სიგელი,დიპლომი

დიპლომები, სიგელები, სერთიფიკატები

  ჩვენი ფირმის ყველაზე ლამაზ და არაჩვეულებრივ პროდუქციის სახეს წარმოადგენს  დიპლომები და სიგელები. ყველაფერი, დაწყებული დიზაინით  და დამთავრებული მზა ტირაჟით, მზადდება მაღალ-ხარისხოვანად და შეიძლება ითქვას დიდი  რუდუნებით.
  ამ  სახის   პროდუქციის   დამზადებისას , გარდა კლასიკური მრავალფერა ტრაფარეტული ბეჭდვისა, გამოიყენება სხვადასხვა ფერის მეტალიზირებული ფოლგით ტვიფვრა, კონგრევი. შეხამებული ჩვენი ოსტატების უმაღლეს კვალიფიკაციასთან ეს ყველაფერი შესაძლებლობას გვაძლევს შეზღუდული ტირაჟის შემთხვევაშიც კი შევქმნათ ნამდვილი შედევრები.

ფორმატი/ტირაჟი

1 ცალი

10 ცალი

50 ცალი

100 ცალი

200 ცალი

ქაღალდი A5
/ცალი

3 ლარი

1.5 ლარი

1 ლარი

0.6  ლარი

0.5 ლარი

ქაღალდი A4
/ცალი

5 ლარი

2 ლარი

1.5 ლარი

1.2 ლარი

1 ლარი

სადღესასწაულო ბარათები A5

ფორმატი/ტირაჟი

50 ცალი

100 ცალი

200 ცალი

300 ცალი

500 ცალი

ცალმხრივი
/ცალი

0,7 ლარი

0,6 ლარი

0,55 ლარი

0,50  ლარი

0,40 ლარი

ორმხრივი
/ცალი

1 ლარი

0,9 ლარი

0,8 ლარი

0,7 ლარი

0,6 ლარი

შენიშვნა:
1.ფასი შეიცავს ქაღალდი ცარცი 300 გრ/კვ.მ. ღირებულებას.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
3.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე.
4 ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.

ნიმუშები