კონვერტი,საქაღალდე

კონვერტი

ფორმატი/ტირაჟი50100200300500
1/3 A4 (24X10.5 სმ / 22X11 სმ).0,500,400,350,400,35
კონვერტი A50,600,550,500,450,40
კონვერტი A40,700,600,550,500,45
კონვერტი A31,000,900,800,700,60

შენიშვნა:
1.კონვერტის ღირებულება ფასში არ შედის.
2.ტირაჟის დამზადების ვადა 1-3 დღე.
3.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.

საქაღალდე

სახე/ტირაჟი2050100200300
მცირედ დატვირთული ფონით3,002,502,000,901,80
დატვირთული ფონით4,003,503,002,902,80

შენიშვნა:
1.ფასი შეიცავს ქაღალდი ცარცი 300 გრ/კვ.მ. ღირებულებას.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
3.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 1 დღე.
4 ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.