კონვერტებზე ბეჭდვა

 

envelope-printing-11-22

კონვერტი ზომა (11სმ-22სმ) ბუკლეტი — ბეჭდვა კონვერტის ჩათვლით — დამზადების ვადა 2-3 დღე

ზომა/ტირაჟი50100200300500
(11სმ-22სმ)
0,600,500,400.300,25

envelope-printing-169-229

კონვერტი ზომა (16,2სმ-22სმ-A5) — ბეჭდვა კონვერტის ჩათვლით — დამზადების ვადა 2-3 დღე.

ზომა/ტირაჟი50100200300500
16,2სმ-22სმ
0,600,500,400.300,25

envelope-printing-105-240

კონვერტი ზომა (10.5სმ-24სმ) დიპლომატი — ბეჭდვა კონვერტის ჩათვლით — დამზადების ვადა 2-3 დღე

ზომა/ტირაჟი50100200300500
10.5სმ-24სმ
0,600,500,400.300,25

envelope-printing-240-320

კონვერტი ზომა (24სმ-32სმ — A4) ბუკლეტი — ბეჭდვა კონვერტის ჩათვლით — დამზადების ვადა 2-3 დღე

ზომა/ტირაჟი50100200300500
24სმ-32სმ
0,900,800,700.600,50