კალენდარი

    ძნელი წარმოსადგენია თანამედროვე ოფისის გარემო კალენდარზე უფრო გამომხატველი ელემენტის გარეშე.ჩვენი  კომპანიის  მიერ  დამზადებული  კალენდრების  არჩევის  ძირითადი დადებითი ფაქტორი შეიძლება იყოს:
ახალი სახის კალენდრების ოპერატიული დამზადება შემკვეთის მოთხოვნისამებრ შემუშავებული დიზაინით.
სრულფეროვანი კალენდრების თემების დიდი არჩევანი და დიზაინის განსაკუთრებულობა, რაციონალობა და საინფორმაციო სანდოობის მაღალი დონე საშუალებას მისცემს ნებისმიერ მომხმარებელს შეარჩიოს კალენდარი მისი გემოვნების, ესთეთიკური შეხედულებებისა და საქმიანი მოთხოვნების შესაბამისად.
ოფისის საქმიან ატმოსფეროში სამაგიდო კალენდარი შეასრულებს არა მარტო სამუშაო ფუნქციას, არამედ მთელი წლის მანძილზე გაახარებს მზერას და თანაც არ დაიკავებს მაგიდაზე დიდ ადგილს.
საფირმო კალენდარი უდიდეს როლს ასრულებს და ძლიერ ზემოქმედებას ახდენს როგორც კორპორატიული სტილის მატარებელი.ჩვენ შეგვიძლია თქვენს მიერ შერჩეულ კალენდარს, მივანიჭოთ თქვენი საიმიჯო სახე, ანუ მოვახდინოთ მისი პერსონიფიკაცია

მოდელი/ტირაჟი1020501002003005001000
კალენდარი "პლაკატი"A35,003,002.001.801.50XXX
კალენდარი"სახლი"3,002,602,302,001,80XXX
კალენდარი"სახლი"
გადასაფურცლი
10,008,007,006,005,50XXX
ჯიბის კალენდარი0.500.400.350.300.250.220.200.15

კედლის კალენდარი “პლაკატი”kalen.plakati
პოსტერი:ზომა 440X310მმ
ბეჭდვა: 4+0
ქაღალდი: ცარცი 130-170 გრ/კვ.მ.

 

134951_1კალენდარი “სახლი”

ფორმატი:ზომა 310X170,210X120მმ
ბეჭდვა: 4+0
ქაღალდი:მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 300 გრ/კვ.მ.

 

scheduleკალენდარი “სახლი”(გადასაფურცლი)

ფორმატი: ზომა200X130,200X150მმ
ბეჭდვა: 4+0
ბლოკი:
ქაღალდი 130-170 გრ/კვ.მ.
სადგამი :
მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 300 გრ/კვ.მ.

 

full-pictureკალენდარი ლამინირებული მომრგვარებული კუთხეებით

       ფორმატი:ზომა100X70მ
       ბეჭდვა: 4+0
       ქაღალდი: ცარცი 250-300 გრ/კვ.მ.