კალენდარი

     ოფისის საქმიან ატმოსფეროშიკალენდარი შეასრულებს არა მარტო სამუშაო ფუნქციას, არამედ მთელი წლის მანძილზე გაახარებს მზერას და თანაც არ დაიკავებს მაგიდაზე  დიდ ადგილს.
საფირმო კალენდარი უდიდეს როლს ასრულებს და ძლიერ ზემოქმედებას ახდენს როგორც კორპორატიული სტილის მატარებელი.ჩვენ შეგვიძლია თქვენს მიერ შერჩეულ კალენდარს, მივანიჭოთ თქვენი საიმიჯო სახე, ანუ მოვახდინოთ მისი პერსონიფიკაცია

                                                                    კლასიკური კვარტალური კალენდარი

 
მოდელი#1

1 ზამბარაზე
 
მოდელი#2

3 ზამბარაზე
 
მოდელი#3

3 ზამბარაზე
 
 • პოსტერი: ინდივიდუალური ან სტანდარტული სლაიდით,პიკოლოს რგოლით და კურსორით
 • პოსტერი:ზომა 300X210 მმ.,მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ.
 • ბეჭდვა:4+0
 • ბლოკი::ზომა 300X145 მმ.,
 • ქაღალდი:ცარცი 115გრ/კვ.მ. ბეჭდვა 2+0.
 • ძირი: ზომა 300X430 მმ.,მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ. ბეჭდვა 2+0 მხოლოდ მოდელი#1–თვის
 • ძირი: ზომა 300X160 მმ.,მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ. ბეჭდვა 2+0
მოდელი#4
კვარტალური კალენდარი 1 ზამბარაზე ვერტიკალური პოსტერით
 • პოსტერი: ზომა 300X200 მმ.,მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ.
 • ბეჭდვა: 4+0
 • ბლოკი: ზომა 300X200 მმ.,
 • ქაღალდი: ცარცი 115გრ/კვ.მ. ბეჭდვა 2+0.
 • ძირი: ზომა 300X200 მმ. მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ.
 •  

  მოდელი#5


  კედლის კალენდარი "პლაკატი"
  • პოსტერი: ზომა500X310 მმ.
  • ბეჭდვა: 4+0
  • ქაღალდი: ცარცი 130-170გრ/კვ.მ.

   

   

   


  მოდელი#6

  კალენდარი 1 ზამბარაზე
  • პოსტერი:ინდივიდუალური ან სტანდარტული სლაიდით,პიკოლოს რგოლით და კურსორით
  • პოსტერი:ზომა 300X200 მმ.,მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ.
  • ბეჭდვა:4+0
  • ბლოკი:ზომა 300X145 მმ. ქაღალდი ოფსეტური 80 გრ/კვ.მ.
  • ქაღალდი:ცარცი 115გრ/კვ.მ. ბეჭდვა 2+0.
  • ძირი: ზომა 300X160 მმ.,მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კ       
   
  მოდელი#7

  კედლის გადასაფურცლი კალენდარი 1 ზამბარაზვ ვერტიკალური პოსტერით ასტრალონით,რიგელითა და მუყაოს ძირით
 • ბეჭდვა:4+0
 • პოსტერი: ზომა 300X420 მმ
 • ქაღალდი:.,ცარცი250გრ/კვ.მ.
 • ძირი: ,მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ.
 •    მოდელი#8
  მოდელი#9

  კალენდარი "სახლი"

  • ფორმატი: 300X170 mm; 210X120 mm.
  • ბეჭდვა:4+0
  • ქაღალდი:მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280გრ/კვ.მ.

  კალენდარი "სახლი" (გადასაფურცლი)

  • ფორმატი: 200X130 mm; 200X150 mm.
  • ბეჭდვა: 4+0
  • bloki: ქაღალდი: ცარცი 130-170 გრ/კვ.მ.
  • სადგამი: მუყაო,ამერიკული ბრისტოლი 280 გრ/კვ.მ.

  მოდელი#10
   

  ჯიბის კალენდარი ლამინირებული,მომრგვალებული კუთხეებით

  • ფორმატი: 100X70 მმ;
  • ბეჭდვა: 4+2;4+4.
  • ქაღალდი: ცარცი 200-300გრ/კვ.მ.
  • ლამინირების ფირი 35 მიკრონი

   

                                                                                  კალენდრები

  მოდელი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
  მოდ.#1 10 8 6 5 4.5 * * * *
  მოდ.#2 12 10 8 6.5 6 * * * *
  მოდ.#3 13 11 9 8 7 * * * *
  მოდ.#4 * 10 8 6.5 * * * * *
  მოდ.#5 * * * * 0.7 0.5 - * -
  მოდ.#6 * 6 4.5 4 * * * * *
  მოდ.#7/6ფრც * * * 6 5 * * * *
  მოდ.#7/7ფრც * * * 6 5 * * * *
  მოდ.#7/12ფრც * 15 12 10 8.5 * * * *
  მოდ.#8A * * * * 1 0.8 0,7 0,6 0,5
  მოდ.#9 * 6 5.5 5 4 * * * *
  მოდ.#10 * * * * * * 0,25 0,2 0,15
  შენიშვნა:
  1. მოდელი #1: კვარტალური კალენდარი ერთ ზამბარაზე.
  2 .მოდელი #2: კვარტალური კალენდარი სამ ზამბარაზე, ერთი სარეკლამო მინდვრით.
  3. მოდელი #3: კვარტალური კალენდარი სამ ზამბარაზე, სამი სარეკლამო მინდვრით.
  4. მოდელი #4: კვარტალური კალენდარი ერთ ზამბარაზე, ვერტიკალური პოსტერით
  5. მოდელი #5: კედლის კალენდარი "პლაკატი"
  6. მოდელი #6: კალენდარი ერთ ზამბარაზე, ერთი სარეკლამო ბლოკით.
  7. მოდელი #7: კედლის გადასაფურცლი კალენდარი ვერტიკალური პოსტერით..
  8. მოდელი #8: კალენდარი "სახლი"
  9. მოდელი #9: მაგიდის კალენდარი ერთ ზამბარაზე(გადასაფურცლი)
  10.მოდელი #10: ჯიბის კალენდარი.