ბროშურა,კატალოგი

     თუ თანამედროraspechatka_broshjurვე მრავალპროფილიან საწარმოს სურს არ ჩაიკარგოს მძლავრ სა>ინფორმაციო ნაკადში, და თავისი პროდუქის ასორტიმენტი მიიტანოს კლიენტამდე, გონივრული და ეფექტური წარმომადგენლობითი და სარეკლამო პოლიგრაფიული პროდუქცია, პოპულარობის დამატებითი საშუალებაა.
კორპორატიული გამოცემები დაწვრილებით მოუთხრობენ მომხმარებელს, ფირმის საქონლის მომსახურების შესაძლებლობების შესახებ, აცნობენ მას თუ რით გამოირჩევა ეს ფირმა სხვა მსგავსისაგან.
ასეთ გამოცემებს მიეკუთვნება—კატალოგები.ინფორმაციით. თანაც კატალოგის,როგორც საფირმო სტილის საერთო კონცეფციასთან. დიდი მოცულობის ინფორმაციის   განსათავსებლად და სპრეზენტაციო მიზნებისათვის პრაქტიკულია   ბროშურის  ფორმატი. ბროშურაში ფურცელთა რაოდენობა  უნდა  იყოს არანაკლებ ოთხისა და არაუმეტეს  სამოცდაოთხისა. ბროშურები ოფსეტური ან ციფრული ბეჭდვის მეთოდებით იბეჭდება

ბროშურა

ბლოკი/ტირაჟი 500 500
ფ/ ყდით
1000 1000
ფ/ ყდით
2000 2000
ფ/ ყდით
16 გვერდი150 350230 450400 650
24 გვერდი200 400330 550500 750
32 გვერდი250 450430 650600 850
48 გვერდი300 500530 750700 950
64 გვერდი350 550630 8501000 1300

შენიშვნა:
1.ფორმატი A5 (148*210მმ), ბლოკი 1+1 ქაღალდი ოფსეტური 80გრ/კვ.მ. ყდა ფერადი 4+4,  ქაღალდი ცარცი 200-300გრ/კვ.მ ან ყდა შავ–თეთრი 1+0 ქაღალდი ცარცი 200-300გრ/კვ.მ

კატალოგი

ბლოკი/ტირაჟი 500 100020003000
4000 5000
12 გვერდი700960135015001950
16 გვერდი9601280180020004002600
24 გვერდი14401920270030005003900
32 გვერდი19202560360040006005200
48 გვერდი2880384054006000700 7800
64 გვერდი38405120720080001000 10400

შენიშვნა:
1.ყდა ცარცი 200-300 გრ/კვ.მ ბეჭდვა:4+4
2.ბლოკი:ცარცი150-170 გრ/კვ.მ.ბეჭდვა:4+4
3.აკინძვა:თერმო,მავთულით
4.ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის.
5.ფასში არ შედის დიზაინის მომზადების საფასური.