ბეიჯების დამზადება

ირიდა ჯგუფი გთავაზობთ, მაგნიტის საბნევიანი ბეიჯების დამზადებას სუბლიმაციური მეთოდით.

ბეიჯი (7,5სმ-3,5სმ) სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე –  15 ლარი; 6-დან – 20 ცალამდე  – 10 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ – 8 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

ბეიჯი (7,5სმ-3სმ) სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე –  15 ლარი; 6-დან – 20 ცალამდე  – 10 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ – 8 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

ნიმუშები