ირიდა ჯგუფი გთავაზობთ, მაგნიტის საბნევიანი ბეიჯების დამზადებას სუბლიმაციური მეთოდით.

badges1

ბეიჯი (7,5სმ-3,5სმ)სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე –  10 ლარი; 6-დან – 20 ცალამდე  – 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ – 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

badges3

ბეიჯი (7,5სმ-3სმ)სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე –  10 ლარი; 6-დან – 20 ცალამდე  – 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ – 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

badges2

ბეიჯი (7,5სმ-3სმ) ოვალი – სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე –  10 ლარი; 6-დან – 20 ცალამდე  – 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ – 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე

badges1

ბეიჯი (7,5სმ-3,5სმ)სუბლიმაციური მეთოდით. ღირებულება: 1 დან -5 ცალამდე –  10 ლარი; 6-დან – 20 ცალამდე  – 8 ლარი;  20 ცალიდან ზემოთ – 7 ლარი; დამზადების ვადა 1-2 დღე